Domov O podjetju Proizvodi Naši kupci Skrb za okolje Lokacija Kontakt
  Skrb za okolje
Okolje

Zaposleni v podjetju se zavedamo, da moramo gojiti spoštljiv odnos do okolja v katerem delamo in v katerem živimo. Zavedamo se tudi, da je narava tovrstne proizvodnje do okolja obremenjujoča, vendar ni za to naša odgovornost nič manjša. Podjetje je v letu 2007 namenilo okoljskim vprašanjem znatna finančna sredstva. Takšno politiko do okolja bomo gojili tudi v prihodnje.

Podjetje je decembra 2009 pridobilo IPPC okoljevarstveno dovoljenje, na podlagi PROGRAMA O CELOVITEM PREPREČEVANJU IN NADZOROVANJU ONESNAŽEVANJA OKOLJA.
 
V letu 2007 smo v skladu s sanacijskim programom pristopili k sanaciji hrupa na vseh ravneh proizvodnega procesa.
 
Hrup
 
Omejili smo vse izvore hrupa na:
 
  • tehnološkem postrojenju za mletje peskov;
  • tehnološkem postrojenju za proizvodnjo apna;
  • tehnološkem postrojenju za mletje apna;
  • tehnološkem postrojenju za pridobivanje kamene moke;
  • ostali stroji in naprave:  
Zrak
 
V letu 2007 smo zaključili z izvedbo naprav za preprečevanje prašenja, začeto v letu 2006.
 
 
Emisije CO2
 
 
Narava kemijskega procesa proizvodnje apna (CaCO3→CaO+CO2) narekuje velike emisije CO2 v okolje. Podjetje seveda »proizvaja« količine CO2v okviru dovoljenih, vendar vseeno želimo emisije ki povzročajo segrevanje ozračja zmanjšati, čeprav za to nismo zavezani.
 
Zaradi tega smo se v podjetju, v letu 2006, odločili, da začnemo z načrtovanjem in izvedbo proizvodnega postrojenja, za izkoriščanje CO2 pri proizvodnjo naših proizvodov. Del vračamo nazaj v proces, kjer ga uporabimo za proizvodnjo kalcijevega precipitata.
 
 
Eden pomembnejših poslovnih ciljev v letu 2008 podjetja Iak d.o.o., je pridobitev certifikata 14001:1996, sistem upravljanja z okoljem.