Proizvodnja apna

Kontakt in lokacija

Osebna izkaznica

Firma: Industrija apna Kresnice d.o.o.
Skrajšano firma: Iak d.o.o.
Sedež podjetja: Kresnice 14, 1281 Kresnice

Matična št.: 5460069
ID št.: SI53114680
Šifra dejavnosti: 26.520
Osnovni kapital: 341.428,80 EUR

Kontakt

Naslov:

Iak d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Telefon:

01 897 70 80

Email:

info@iak.si