Proizvodnja apna

O nas

O podjetju

Podjetje Industrija apna Kresnice leži 20 km vhodno od Ljubljane, v občini Litija. Podjetje je locirano na desnem bregu reke Save, ob železniški progi Ljubljana Zidan Most.

Prvi začetki podjetja segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja, natančneje, v letu 1929 je bila zgrajena tako imenovana apnenca za proizvodnjo apna. V skoraj osemdesetih letih smo se iz male proizvodnje apna razvili v podjetje, ki proizvaja visoko kvalitetno apno, ki je še vedno osnoven produkt.

Poleg apna proizvajamo tudi vse vrste peskov namenjene gradbeništvu, kameno moko ter v zadnjem obdobju tudi kalcijev precipitat.

Razlog da se lahko pohvalimo z zelo visoko kvaliteto je zelo čist apnenec, ki se nahaja v našem lastnem kamnolomu in v sodobnem tehnološkem procesu žganja apna, pri katerem uporabljamo okolju prijazen energent zemeljski plin. Kristalna struktura apnenca z veliko specifično površino omogoča velik izkoristek v industriji, kar nam kažejo tudi naše reference, saj smo z našimi izdelki prisotni v vseh večjih industrijah, kjer v svojem tehnološkem procesu uporabljajo apno oziroma ostale produkte.

Vizija podjetja

Podjetje Iak želi postati vodilno slovensko podjetje pri proizvodnji apna in izdelkov katerim osnovni material je apno.

V ta namen bomo v prihodnosti posodabljali proizvodnjo, z zadnjimi standardi in dognanji na tem področju.